Project Description

Solaris

The Land of the Gods

At the border between earth and sky lies a magical place. Mountains are some of the last places on Earth where human civilization has a lower or minimum imprint. Here you can still experience nature in its original form. Here you can be closer to the Sun, closer to nature, closer to yourself…

 Tărâmul dintre Cer şi Pământ

La limita dintre Cer și Pământ se află un loc magic. Munții sunt printre ultimele locuri de pe pământ unde civilizația umană are un impact redus sau minim. Natura poate fi contemplată aici încă în forma sa originară. Aici poți fi mai aproape de Soare, mai aproape de natură, mai aprope de tine însuți…

 

MORE IMAGES