POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protecția datelor este o prioritate pentru noi. Utilizarea site-ului nostru este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, în cazul în care un utilizator dorește să realizeze o achizitie prin site-ul nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară.

De asemenea avem nevoie de date precum adresa de livrare a produselor, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de mail pentru prelucrarea optimă a comenzilor și eliberarea facturii. 

Ne luăm angajamentul că vom folosi datele cu caracter personal menționate mai sus doar pentru a facilita prelucrarea comenzilor, nu le vom face publice și nu le vom înstrăina către terți (exceptând situațiile în care acest lucru este necesar prelucrării comenzilor – ex. Plata cu cardul prin aplicația MobilPay, datele transmise firmei de curierat)

Cookie

Site-ul nostru utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Cookie-uri folosite:

_ga
_gid
_lscache_vary
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
mailchimp_landing_site
viewed_cookie_policy
woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
wordpress_logged_in_32e5ee8450a7dc568142ad8a928b2db1
wordpress_sec_32e5ee8450a7dc568142ad8a928b2db1
wordpress_test_cookie
wp-settings-1
wp-settings-time-1
wp_woocommerce_session_32e5ee8450a7dc568142ad8a928b2db1

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

Colectarea de date și informații generale

Site-ul nostru colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației. 

Când folosim aceste date și informații generale, nu tragem nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, analizăm statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a spori securitatea datelor și a datelor companiei noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

Drepturile persoanei vizate.

  1. a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptu lde a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să ne contacteze.

  1. b) Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

-scopurile procesării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari căror date cu caracter personal au fost sau vor fi dezvăluite, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, atunci când este posibil, perioada prevăzută pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă;

-existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale de la operator sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau să se opună unei astfel de procesări, existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora, existența unui proces decizional automat, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și sig precum și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c.) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d.) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

Dacă un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de noi, el sau ea poate, în orice moment, să ne contacteze în acest scop prin adresa de email: admin@calingabor.ro 

Ștergerea datelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările cărora li se aplică operatorului.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

Modalitate de plată: Dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea MobilPay ca procesor de plată

Pe acest site, controlerul are componente integrate ale serviciului MobilPay. MobilPay este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin intermediul conturilor MobilPay, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, MobilPay poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont MobilPay. Un cont MobilPay este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numere clasice de cont. MobilPay face posibilă declanșarea plăților online către terți sau primirea de plăți. MobilPay acceptă, de asemenea, funcțiile mandatarului și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a MobilPay este NETOPIA SRL, inregistrata in Bucuresti,RO15565496, J40/9170/2003, Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5

Office Building, etaj 4, Bucuresti, sector 2, 021901 .

Dacă persoana vizată alege „MobilPay” ca opțiune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către MobilPay. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plăților. 

Datele personale transmise către MobilPay sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, legate de ordinul respectiv.

Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul va transfera date cu caracter personal către MobilPay, în special dacă este dat un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între MobilPay și operatorul de prelucrare a datelor vor fi transmise de MobilPay agențiilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate. 

Dacă este necesar, MobilPay va transmite datele cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în ordine. 

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din MobilPay pot fi preluate în https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/

Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicația datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise controlorului este determinată de respectiva mască de intrare utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Controlorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează de asemenea date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuită controlorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de data subiectului datelor și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale. 

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită operatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate de persoana vizată care poate fi oferită numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauză. 

Controlorul de date trebuie să furnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărui subiect de date, informații privind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Întregul angajat al operatorului este disponibil în acest sens persoanei vizate ca persoane de contact.

Abonare la Newsletter

Pe site-ul nostru, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul. Aveți oricând posibilitatea de a vă dezabona.